Povodňový plán obce
575500 Přelouč


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10985
název Povodňový plán města Přelouč
web veřejné verze http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/prelouc/
příslušný VH úřad Městský úřad Přelouč - Odbor stavební
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Přelouč - Odbor stavební

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Přelouč - Odbor stavební
adresa Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
telefon 466 094 141

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Přelouč - Odbor stavební
č.j. MUPC17487/2015
datum vydání 29.10.2015
podpis Lubomír Novotný

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/15/16527
datum vydání 15.06.2015
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3