Povodňový plán obce
545562 Kaplice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10979
název Povodňový plán města Kaplice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/kaplice
příslušný VH úřad Městský úřad Kaplice – Odbor životního prostředí a úřad územního plánování a starosta města
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Kaplice – Odbor životního prostředí a úřad územního plánování a starosta města

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Kaplice
adresa Náměstí 70, 982 41 Kaplice
telefon 380 303 149

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo město
zodpovědná osoba starosta města
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Kaplice - Odbor životního prostředí a úřad územního plánování
č.j. MěÚK/08618/2014
datum vydání 19.09.2014
podpis Ing. Lukáš Bodnár

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Vltavy s. p.
č.j. 14136/2014-122
datum vydání 18.03.2014
podpis Ing. Tomáš Posekaný

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3