Povodňový plán obce
564311 Pertoltice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10977
název Povodňový plán obce Pertoltice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/pertoltice/
příslušný VH úřad město Frýdlant odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň obec Pertoltice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název obec Pertoltice
adresa Dolní Pertoltice 59, pošta Habartice 463 73
telefon 724 162 170

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 02.01.2014
č.j. bez č.j.
autor obec Pertoltice, starosta Viktor Podmanický
adresa autora Dolní Pertoltice 59, pošta Habartice 463 73

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace HF Biz s.r.o, Slovanská 21, Šumperk, 787 01
zpracovatel digitální verze HF Biz s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil zastupitelstvo obce Pertoltice
zodpovědná osoba starosta Viktor Podmanický
č.j.  
datum schválení 13.11.2014

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
č.j. MUF3286/2014/OSUZP/19/Hd
datum vydání 14.07.2015
podpis Ing. Ivana Hudousková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe,s.p.
č.j. VHD/14/33870
datum vydání 09.12.2014
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3