Povodňový plán obce
592153 Drslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
1171 Silnice III/05019 směr Uherský Brod Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019 v katastru města Uherský Brod, městská část Havřice Olšava (408760000100) 16.550 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
1169 Silnice III/05019 směr Veletiny Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019 v délce cca 880 m a mostů 05019-4 a 05019-5 v katastru obce Hradčovice. Olšava (408760000100) 13.500 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3