Povodňový plán obce
592153 Drslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
9652 Holomňa 0.053 0.053 Most místní komunikace ř.km 0,053 nevyplněno celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9651 Holomňa 0.286 0.286 Lávka pro pěší ř.km 0,286 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9650 Holomňa 0.367 0.367 Most železniční ř.km 0,367 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9649 Holomňa 0.583 0.583 Most silniční III/05019-8 ř.km 0,583 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9659 nepojmenovaný (409160000200) 0.033 0.033 Most místní komunikace ř.km 0,033 koryto, břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9658 nepojmenovaný (409160000200) 0.125 0.125 Propustek DN 1200 u fy. REGAZ ř.km 0,125 koryto, břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9657 nepojmenovaný (409160000200) 0.237 0.155 Propustek DN 800 u objektu fy. MB MOTO ř.km 0,237 koryto, břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9656 nepojmenovaný (409160000200) 0.259 0.244 Propustek DN 1000 u ČS BENZINA ř.km 0,259 koryto, břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9655 nepojmenovaný (409160000200) 0.309 0.281 Propustek DN 1600 pod silnicí I/50 ř.km 0,309 koryto, břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9654 nepojmenovaný (409160000200) 0.329 0.324 Most místní komunikace ř.km 0,329 koryto, břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9653 nepojmenovaný (409160000200) 0.498 0.487 Propustek DN 600 u č.p. 55 koryto, břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9493 Olšava 14.346 14.346 Jez Drslavice ř.km 14,346 koryto celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9494 Olšava 14.919 14.919 Most místní komunikace ř.km 14,919 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3