Povodňový plán obce
592153 Drslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyLegislativní předpisy v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Typ dokumentu Název Popis Poznámka Autor/Vydavatel Platnost od
metodický pokyn http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/11109104.pdf Metodický pokyn k zabezpečení HPPS uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011 Ministerstvo životního prostředí
metodický pokyn http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/11109105.pdf Metodický pokyn k zabezpečení HPPS Metodický pokyn č.15 Ministerstvo životního prostředí
metodický pokyn http://www.povis.cz/met_dpp/ Metodika tvorby digitálních povodňových plánů MŽP

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3