Povodňový plán obce
592153 Drslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10957
název Digitální povodňový plán obce Drslavice
web veřejné verze http://dr.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad MěÚ Uherský Brod, odb. životního prostředí - oddělení vodního hospodářství
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Drslavice
adresa Drslavice č.p. 93, 687 33 Hradčovice
telefon 572 671 151

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor OÚ Drslavice
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Drslavice
zodpovědná osoba Rostislav Mihel, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí
č.j. OZP/1025/14/Va
datum vydání 05.05.2014
podpis RNDr. Svatopluk Vaculík

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno, Lesy ČR s.p. ST Vsetín
č.j. PM01721/2014-219/To, LCR957/001740/2014
datum vydání 09.05.2014
podpis Ing. M. Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3