Povodňový plán obce
592153 Drslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
OBC592153_01 Holomňa 0.583 HP C10 DR C severní část katastru Drslavic podél toku Holomně k ústí do Olšavy 90 0.000 150 0.000 200 0.000 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
346 Kolelač 2.590 VD Bojkovice A Bojkovice - Újezdec 60 3.340 90 8.350 120 14.400 Zlínský kraj Uherský Brod Bojkovice
347 Luhačovický p. 14.080 VD Luhačovice A VD Luhačovice - Újezdec 70 6.880 100 14.100 140 27.500 Zlínský kraj Luhačovice Pozlovice
349 Olšava 22.550 Uherský Brod A soutok s Luhačovickým potokem - ústí Olšavy 270 34.400 400 82.000 500 130.000 Zlínský kraj Uherský Brod Uherský Brod

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3