Povodňový plán obce
592153 Drslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
jez Drslavice Olšava 14.346 Crisis Consulting s.r.o. 06.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Holomňa 0.367 Crisis Consulting s.r.o. 27.04.2011 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Nekapacitní propustek, Oborový potok u č.p. 55, Drslavice nepojmenovaný (409160000200) 0.000 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Vstup do zatrubnění u č.p. 55 Drslavice nepojmenovaný (409160000200) 0.000 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Most místní komunikace přes Oborový potok nepojmenovaný (409160000200) 0.329 Crisis Consulting s.r.o. 31.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Propustek DN 1600 pod silnicí I/50 nepojmenovaný (409160000200) 0.309 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Propustek DN 1000 u ČS BENZINA nepojmenovaný (409160000200) 0.259 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Propustek DN 800 u objektu fy. MB MOTO nepojmenovaný (409160000200) 0.237 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Propustek DN 1200 u fy. REGAZ nepojmenovaný (409160000200) 0.125 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Most místní komunikace - náběhová strana nepojmenovaný (409160000200) 0.033 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Most místní komunikace - výústní strana nepojmenovaný (409160000200) 0.033 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Oborový rybník v lokalitě Obora nepojmenovaný (409160000200) 0.000 Crisis Consulting s.r.o. 28.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Most místní komunikace přes Olšavu Olšava 14.919 Crisis Consulting s.r.o. 27.04.2011 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Silniční most III/ 05019-8 most s čidlem hlásného profilu a latí Holomňa 0.583 Crisis Consulting s.r.o., RNDr. Jaroslav Tupý Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Silniční most III/ 05019-8 nově upravené koryto Holomně nad HP v obci Holomňa 0.583 Crisis Consulting s.r.o., RNDr. Jaroslav Tupý Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
Holomňa 0.583 Crisis Consulting s.r.o., RNDr. Jaroslav Tupý Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
0.583 Crisis Consulting s.r.o., RNDr. Jaroslav Tupý Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3