Povodňový plán obce
592153 Drslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
6709 Dílce a Havřicko Lokalita se vyznačuje svažitým terénem a nese známky eroze v důsledku odlesnění. ZJZ Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
6711 Příkré, Sítí, Prostřední a Zadní padělky Lokalita se vyznačuje svažitým terénem a nese známky eroze v důsledku odlesnění. S Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
6710 Stráně a Hrušovce Lokalita se vyznačuje svažitým terénem a nese známky eroze v důsledku odlesnění. JJV Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3