Povodňový plán obce
580091 Dobříkov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10944
název Povodňový plán obce Dobříkov
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/dobrikov
příslušný VH úřad MěÚ Vysoké Mýto
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Dobříkov

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Dobříkov
adresa Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto
telefon 465 481 273

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Dobříkov
zodpovědná osoba Jiří Svatoš
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MěÚ Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí
č.j. 15132/2014/OŽP-2
datum vydání 06.05.2014
podpis Ing. Luboš Karmín

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, s. p.; Lesy ČR, s. p., ST - povodí Labe
č.j. VHD/14/9080; LCR953/001052/2014
datum vydání 07.04.2014
podpis Ing. Jiří Petr; Ing. Tomáš Sajdl

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3