Povodňový plán obce
552003 Čaková


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10931
název Povodňový plán obce Čaková
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/cakova
příslušný VH úřad Městský úřad Krnov - Odbor ŽP - Oddělení vodního a odpadového hospodářství
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Čaková

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Envipartner, s.r.o.
adresa Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice
telefon 775 571 542

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Envipartner, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MěÚ Krnov
č.j. Mukrn/201413279/ZP/OH/Su/1
datum vydání 11.04.2014
podpis Ing. Petr Suchý

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry / Lesy ČR
č.j. 03619/922/45.14/2014; LCR951/000962/2014
datum vydání 28.03.2014
podpis Ing. Jiří Pagáč; Ing. Vladimír Němčanský

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3