Povodňový plán obce
592200 Hradčovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVH dokumenty v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Typ dokumentu Název Popis Poznámka Autor/Vydavatel Platnost od
stanovisko http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12277130.pdf Stanovisko Lesy ČR k PP obce Hradčovice Lesy ČR, s.p. Správa toků 08.04.2014
stanovisko http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12283996.pdf Soulad PP Hradčovice s PP ORP Uherský Brod MÚ Uherský Brod - Odbor životního prostředí 05.05.2014
stanovisko http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12336348.pdf Stanovisko Povodí Moravy k PP obce Hradčovice Povodí Moravy, s.p. Brno

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3