Povodňový plán obce
592200 Hradčovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
9499 Hradčovický p. 0.093 0.093 Most místní komunikace ř.km 0,093 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
9500 Hradčovický p. 0.109 0.109 Most železniční ř.km 0,109 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
9501 Hradčovický p. 0.219 0.219 Most místní komunikace ř.km 0,219 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
9502 Hradčovický p. 0.407 0.407 Lávka pro pěší ř.km 0,407 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
9503 Hradčovický p. 0.477 0.477 Most silniční II/05019-7 ř.km 0,477 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
9504 Hradčovický p. 0.499 0.499 Lávka pro pěší ř.km 0,499 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
9495 Olšava 13.967 13.967 Lávka pro pěší přes Olšavu oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
9493 Olšava 14.346 14.346 Jez Drslavice ř.km 14,346 koryto celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice
9494 Olšava 14.919 14.919 Most místní komunikace ř.km 14,919 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3