Povodňový plán obce
592200 Hradčovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10930
název Digitální povodňový plán obce Hradčovice
web veřejné verze http://hr.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad VH úřad Uherský Brod
úřad - povodňový orgán mimo povodeň OÚ Hradčovice, Hradčovice 168

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Hradčovice
adresa Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice
telefon 572 671 102, obec@hradcovice.cz

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 28.04.2014
č.j.  
autor Crisis Consulting s.r.o.
adresa autora Crisis Consulting s.r.o., Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o., Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí
č.j. OZP/0990/14/Va
datum vydání 05.05.2014
podpis RNDr. Svatopluk Vaculík

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno, Lesy ČR s.p. ST Vsetín
č.j. PMO14683/2014-219/To, LCR957/001547/2014
datum vydání 19.06.2014
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3