Povodňový plán obce
592200 Hradčovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Silniční most II/05019-7 Hradčovický p. 0.477 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Silniční most II/05019-7 Hradčovický p. 0.477 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lávka pro pěší Hradčovický potok Hradčovický p. 0.499 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lávka pro pěší Hradčovický potok Hradčovický p. 0.499 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Most místní komunikace Hradčovický potok Hradčovický p. 0.093 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Most železniční Hradčovický p. 0.109 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Most místní komunikace Hradčovický potok Hradčovický p. 0.219 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lávka pro pěší přes Olšavu Olšava 13.936 Crisis Consulting s.r.o., RNDr. Jaroslav Tupý 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lávka pro pěší přes Olšavu Olšava 13.967 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lávka pro pěší přes Olšavu Olšava 13.967 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lávka pro pěší přes Olšavu Olšava 13.967 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
SEVOC automotive a.s. (Hradčovice - provoz lisovna) Olšava 0.000 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Zbrojnice SDH Hradčovice Hradčovický p. 0.000 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Obytná zástavba Hradčovice - Hradčovický potok Hradčovický p. 0.477 Crisis Consulting s.r.o. 27.04.2011 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Penzion a restaurace u Holuba Hradčovický p. 0.469 Crisis Consulting s.r.o. 27.04.2011 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lokalita Škubance Hradčovický p. 0.000 Crisis Consulting s.r.o. 02.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lokalita Škubance Hradčovický p. 0.000 Crisis Consulting s.r.o. 09.03.2014 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Lávka pro pěší Hradčovický potok Hradčovický p. 0.407 Crisis Consulting s.r.o. 27.04.2011 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Hradčovický p. 0.486 Crisis Consulting s.r.o., RNDr. Jaroslav Tupý Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
0.486 Crisis Consulting s.r.o., RNDr. Jaroslav Tupý Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice
Hradčovický p. 0.486 Crisis Consulting s.r.o., RNDr. Jaroslav Tupý Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3