Povodňový plán obce
584266 Želešice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031341990 Bobrava (415350000100) 3.820 4.000 Želešice - ulice 1. máje levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Šlapanice Želešice
1031341991 Bobrava (415350000100) 3.890 4.000 Želešice - ulice Družstevní pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Šlapanice Želešice
1031341989 Bobrava (415350000100) 4.000 4.240 Želešice - ulice 24. dubna (levý břeh) levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Šlapanice Želešice
1031348808 Bobrava (415350000100) 4.240 4.310 Želešice - ul. 24. dubna (pravý břeh) pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Šlapanice Želešice
1031341992 Bobrava (415350000100) 4.270 4.440 Želešice - ulice Vášova levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Šlapanice Želešice
1031341995 Bobrava (415350000100) 4.270 4.340 Želešice - ulice Polní pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Šlapanice Želešice
1031341994 Bobrava (415350000100) 4.400 4.600 Želešice - ulice Školní pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Šlapanice Želešice
1031341993 Bobrava (415350000100) 4.430 4.680 Želešice - ulice Petra Bezruče oba břehy Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Šlapanice Želešice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3