Povodňový plán obce
550744 Kunovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
1177 místní komunikace směr Kostelany nad Moravou Ve směru do obce Kostelany nad Moravou by došlo k zaplavení místní komunikace vedoucí podél železniční trati s napojením na komunikaci III/4271 Olšava (408760000100) 3.708 Zlínský kraj Uherské Hradiště Kunovice
1172 Silnice I/55 směr Ostrožská Nová Ves Ve směru do města Uh. Ostroh by při Q100 došlo k zaplavení silničního mostu 55-049 přes tok Okluky. Okluky (409240300100) 3.101 Zlínský kraj Uherské Hradiště Kunovice
1173 Silnice I/55 směr Uh. Hradiště V případě povodně podobného rozsahu, jako byla povodeň v roce 1997, tzn. průtok v řece Olšavě by převyšoval Q100, by došlo k uzavírce mostu 55-042G přes Olšavu. Olšava (408760000100) 3.999 Zlínský kraj Uherské Hradiště Kunovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3