Povodňový plán obce
550744 Kunovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10918
název Digitální povodňový plán města Kunovice
web veřejné verze http://ku.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad VH úřad Uherské Hradiště
úřad - povodňový orgán mimo povodeň MÚ Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název MÚ Kunovice
adresa náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
telefon 420 572 432 720

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 30.03.2006
č.j.  
autor MÚ Kunovice
adresa autora náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o., Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo města Kunovice
zodpovědná osoba Mgr. Ivana Majíčková, MBA
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Uherské Hradiště
č.j. MUUH-OŽP/30157/2014
datum vydání 25.04.2014
podpis Tomešková Jarmila, Ing.

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p. Brno
č.j. PM014683/2014-219lTo
datum vydání 16.06.2014
podpis lng. Tomáš Kříž

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3