Povodňový plán obce
562611 Krásná Lípa


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10916
název Povodňový plán města Krásná Lípa
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/krasna-lipa-138
příslušný VH úřad Město Krásná Lípa
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Město Krásná Lípa

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Krásná Lípa
adresa Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
telefon 412 354 820, 777 938 829 (podatelna)

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Město Krásná Lípa
adresa autora Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Ing. Zbyněk Linhart
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Rumburk - odbor životního prostředí
č.j. OŽP/21352-14/lat
datum vydání 27.05.2014
podpis Ing. Jiří Latislav

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Ohře, s.p.
č.j. 301100-3859/2013
datum vydání 19.09.2013
podpis Ing. Václav Vyšín

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3