Povodňový plán obce
598089 Dobrá


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10915
název Povodňový plán obce Dobrá
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/dobra-134
příslušný VH úřad Obecní úřad Dobrá
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Dobrá

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Dobrá
adresa Dobrá 230, 739 51
telefon 558 641 491

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Dobrá
adresa autora Dobrá 230, 739 51

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Ing. Jiří Carbol
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Frýdku-Místku
č.j. MMFM 126650/2013
datum vydání 23.10.2013
podpis Ing. Eva Stračánková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry, s.p.
č.j. 11126/922/45.06/2013
datum vydání 24.09.2013
podpis Ing. Jiří Pagáč

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3