Povodňový plán obce
546151 Deštná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
7225 Deštná - u Březinského p. několik objektů v blízkosti mělkého koryta Březinského potoka; kapacitní mostek, níže problematická Podfarská ulice z důvodu možných rozlivů JJV Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Deštná
7226 Deštná - u vodoteče Strouha ohrožení objektů v ulicích Horní, Stránská a Bílkova na levém břehu Dírenského potoka SZ Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Deštná

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3