Povodňový plán obce
537756 Rožďalovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10903
název Povodňový plán města Rožďalovice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/rozdalovice
příslušný VH úřad Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Rožďalovice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Rožďalovice
adresa Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
telefon 325 593 107

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 30.11.2013
č.j.  
autor ENVIPARTNER s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55/, 639 00 Brno-Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s. r. o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí
č.j. 100/23499/2015/Fry
datum vydání 15.05.2015
podpis Ing. Lenka Fryčová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik; Lesy ČR, s.p.
č.j. VHD/15/5257; LCR953/0004357/2013
datum vydání 16.03.2015
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3