Povodňový plán obce
538442 Líbeznice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10863
název Povodňový plán obce Líbeznice
web veřejné verze http://li.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad  
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Líbeznice
adresa Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
telefon 283 981 058

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Crisis Consulting s.r.o.
adresa autora Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Líbeznice
zodpovědná osoba Mgr. Martin Kupka, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Brandýs nad Labem, Městský úřad Brandýs nad Labem, Odbor životního prostředí
č.j.  
datum vydání  
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. PLa/2019/014843
datum vydání 29.04.2019
podpis Ing. Jansa

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3