Povodňový plán obce
562441 Dolní Poustevna


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy



Dopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
1150 Dolní Poustevna - hraniční přechod Zaplavení komunikace při povodni na Vilémovském potoce () 0.000 Ústecký kraj Rumburk Dolní Poustevna
1148 Dolní Poustevna - ulice K Rybníku Zaplavení komunikace při povodni na Lučním potoce Luční p. (146810000100) 0.000 Ústecký kraj Rumburk Dolní Poustevna
1151 Dolní Poustevna - ulice Lobendavská v části Markéta Ohrožení komunikace od sesuvů půdy a splachů z lesa Luční p. (146810000100) 0.000 Ústecký kraj Rumburk Dolní Poustevna
1149 Dolní Poustevna - ulice Lobendavská/Vilémovská Zaplavení komunikace při povodni na Lučním potoce Luční p. (146810000100) 0.000 Ústecký kraj Rumburk Dolní Poustevna





správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3