Povodňový plán obce
562441 Dolní Poustevna


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10798
název Povodňový plán obce Dolní Poustevna
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/dolni-poustevna-128
příslušný VH úřad Obecní úřad Dolní Poustevna
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Dolní Poustevna

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Dolní Poustevna
adresa Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82
telefon 412 397 221

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor obec Dolní Poustevna
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil OÚ Dolní Poustevna
zodpovědná osoba Miroslav Jemelka
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Rumburk
č.j. OŽP/21350-14/lat
datum vydání 27.05.2014
podpis Ing. Jiří Latislav

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Ohře, s. p.
č.j. 301100-3229/2013
datum vydání 09.08.2014
podpis Ing. Václav Vyšín

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3