Povodňový plán obce
578576 Polička


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10740
název Povodňový plán města Polička
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/policka
příslušný VH úřad ORP Polička
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Polička

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Polička
adresa Palackého nám. 160, 572 01 Polička
telefon 461724326

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 30.09.2013
č.j.  
autor ENVIPARTNER s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Městský úřad Polička
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Polička
č.j. MP/18068/2013/OÚPRaŽP/RO
datum vydání 26.09.2013
podpis Ing. Marta Mastná

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p. / Povodí Labe, s.p. / Lesy ČR
č.j. PM042021/2013-219/To / VHD/13/22159 / LCR952/003753/2013
datum vydání 06.09.2013
podpis Ing. Marek Viskot / Ing. Jiří Petr / Ing. Miroslav Kahánek

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3