Povodňový plán obce
580490 Krasíkov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10738
název Povodňový plán obce Krasíkov
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/krasikov
příslušný VH úřad Městský úřad Lanškroun
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Krasíkov

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Krasíkov
adresa Krasíkov 64, 563 01 Lanškroun
telefon 465 381 234

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Krasíkov
zodpovědná osoba starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí
č.j. MULA 31749/2013
datum vydání 22.01.2014
podpis Richard Kohout

Stanovisko správce povodí

stanovisko Schváleno správcem Povodí Moravy, s. p.; Schváleno správcem Lesy ČR, s. p., správa toků
č.j. PM46084/2013-219/Ju; LCR957/004841/2013
datum vydání 17.10.2013
podpis Ing. Marek Viskot / Ing. Pavel Hopjan

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3