Povodňový plán obce
540196 Loštice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
410021170009 410021170002 Fučík IV 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku Podhrádek (403150000100) 0.000 Město Loštice MO ČRS Loštice 1.220 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
410021160001 410021160005 koupaliště 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku Třebůvka (402640000100) 0.000 Město Loštice Radomír Kolář 0.020 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
410021170010 410021170019 Myslivna IV 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku Podhrádek (403150000100) 0.000 Město Loštice MO ČRS Loštice 0.490 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
410021170002 Pivovarský rybník 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku Podhrádek (403150000100) 0.000 Město Loštice MO ČRS Loštice 0.390 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
410021170007 410021170015 Pužmil IV 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku Podhrádek (403150000100) 0.000 Lesy ČR MO ČRS Loštice 0.460 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
410021170005 410021170008 sádky 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku Podhrádek (403150000100) 0.000 Město Loštice MO ČRS Loštice 0.520 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
410021170001 Štičí rybník 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku Podhrádek (403150000100) 0.000 Město Loštice MO ČRS Loštice 0.152 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
410021170006 410021170001 Žádlovická retenční nádrž IV 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku Podhrádek (403150000100) 0.000 Město Loštice rybářský revír v rámci VÚS Ostrava 4.790 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3