Povodňový plán obce
540196 Loštice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031339745 Podhrádek (403150000100) 0.000 0.500 Loštice - m. č. Žádlovice oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
1031352097 Třebůvka (402640000100) 3.000 4.000 Lošice - východ levý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
1031339744 Třebůvka (402640000100) 3.500 6.000 Loštice - mlýn levý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
1031339742 Třebůvka (402640000100) 3.800 5.000 Loštice - nábřeží - pravý břeh oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
1031352098 Třebůvka (402640000100) 3.800 4.300 Lošice - Trávník levý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
1031339740 Třebůvka (402640000100) 6.000 8.500 Loštice - m. č. Vlčice - západ oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
1031352096 Třebůvka (402640000100) 6.500 7.000 Loštice - m. č. Vlčice - východ levý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
1031339741 Třebůvka (402640000100) 8.500 8.500 Loštice Markrabka levý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
1031339743 () 0.000 0.000 Loštice - sever oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Mohelnice Loštice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3