Povodňový plán obce
540196 Loštice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
7718 nepojmenovaný (403150004700) 0.250 0.250 Mostek v části Žádlovice u č. p. 46 koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
7717 Podhrádek 0.250 0.250 Mostek v jižní části intravilánu na ulici Hradská u č. p. 81 koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
7710 Třebůvka 0.800 0.800 Lávka v jižní části intravilánu Loštic na náhonu Třebůvky u č. p. 558 koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
7716 Třebůvka 4.000 4.000 Lávka v centru města Loštice blízko č. p. 181 koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
7715 Třebůvka 4.200 4.200 Most v centru intravilánu města Loštice na ulici Olomoucká koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
7714 Třebůvka 4.400 4.400 Lávka v centru města Lošticespojující ulice Pivovarská a Pod Luštěm koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
7713 Třebůvka 4.900 4.900 Lávka v jižní části intravilánu Loštic na ulici Pod Lesem koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
7712 Třebůvka 5.000 5.000 Most v jižní části intravilánu města Loštice na ulici Ke Koupališti koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
7711 Třebůvka 6.350 6.350 Most v jižní části intravilánu města Loštice pod ČOV koryto celoročně Olomoucký kraj Mohelnice Loštice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3