Povodňový plán obce
540196 Loštice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10736
název Povodňový plán města Loštice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/lostice
příslušný VH úřad MěÚ Mohelnice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Loštice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Loštice
adresa Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
telefon 583 445 101, 731 501 003

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo města Loštice
zodpovědná osoba starosta města
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí
č.j. MUMO-ŽP/10721/15
datum vydání 07.05.2015
podpis Vladimír Trnka

Stanovisko správce povodí

stanovisko Schváleno správcem Povodí Moravy, s. p.; Schváleno správcem Lesy ČR, s. p., správa toků
č.j. PM14961/2015-219/Ju; LCR012924/2015
datum vydání 20.04.2015
podpis Ing. Marek Viskot / Ing. Pavel Hopjan

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3