Povodňový plán obce
540196 Loštice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
LOS_C2 Podhrádek 0.300 Žádlovice (Podhrádek) C 50 0.000 80 0.000 110 0.000 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
314 Třebůvka 4.900 Loštice A Bezděkov - ústí do Moravy 150 24.200 180 36.500 220 54.100 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
LOS_C1 Třebůvka 6.400 Vlčice (Třebůvka) C 140 0.000 170 0.000 210 0.000 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
BOU_1 Třebůvka 12.500 Bouzov (Třebůvka) C 130 0.000 160 0.000 200 0.000 Olomoucký kraj Litovel Bouzov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3