Povodňový plán obce
540196 Loštice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Hladinoměrné čidlo profilu Moravičany (Morava) Třebůvka 3.000 Ivana Černá 06.08.2013 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
Řeka Třebůvka v intravilánu města Loštice, proti směru toku Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/lostice Třebůvka 0.000 Ivana Černá 09.08.2013 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
Jez na Třebůvce, m. č. Vlčice Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/lostice Třebůvka 7.000 Ivana Černá 09.08.2013 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
Čistírna odpadních vod v m. č. Vlčice 0.000 Ivana Černá 09.08.2013 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
Lávka přes Třebůvku v m. č. Vlčice nepojmenovaný (403140002000) 0.900 09.08.2013 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
Žádlovická retenční nádrž na toku Podhrádek Podhrádek 1.000 Ivana Černá 09.08.2013 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
Sádky na toku Podhrádek Podhrádek 0.900 Ivana Černá 09.08.2013 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
Městský úřad Loštice, sídlo povodňové komise města Digitální povodňový plán http://www.edpp.cz/dpp/lostice 0.000 Ivana Černá 09.08.2013 Olomoucký kraj Mohelnice Loštice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3