Povodňový plán obce
540196 Loštice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
3996 Loštice - severozápad Splach vody z polí. JV Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
9330 Vlčice Přítok přívalových vod z luk a polí. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 8,759 %, podíl orné půdy činí 46,742 %. Plocha kritického bodu je 108,81 ha. JV Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
3994 Žádlovice - jihozápad Splach vody z polí. SV Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
3995 Žádlovice - severozápad Splach vody z polí. VJV Olomoucký kraj Mohelnice Loštice
3993 Žádlovice - západ Splach vody z polí. V Olomoucký kraj Mohelnice Loštice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3