Povodňový plán obce
592757 Újezdec


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031339113 Újezdecký p. (409260001000) 0.000 0.000 OÚ - KD Újezdec volný terén Shromažďovací (haly, sály) Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Újezdec
1031339630 Újezdecký p. (409260001000) 0.000 0.000 Rodinný dům č.p. 134 volný terén Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Újezdec
1031339209 Újezdecký p. (409260001000) 0.000 0.000 Zemědělské družstvo volný terén Neurčený účel objektu Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Újezdec
1031339208 Újezdecký p. (409260001000) 0.000 0.000 polní hnojiště volný terén Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Újezdec
1031339219 Újezdecký p. (409260001000) 0.000 0.000 obytný dům č.p. 25 volný terén Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Újezdec
1031340041 Újezdecký p. (409260001000) 0.000 0.000 Rodinný dům č.p. 29 nevyplněno Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Újezdec

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3