Povodňový plán obce
592722 Tupesy


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10725
název Digitální povodňový plán obce Tupesy
web veřejné verze http://tu.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Tupesy
adresa Tupesy 135, 687 07 Tupesy
telefon 572 597 115

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 28.10.2013
č.j. Crisis Consulting s.r.o.
autor Crisis Consulting s.r.o.
adresa autora Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Tupesy
zodpovědná osoba Mgr. Vávra Oldřich, starosta
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
č.j. MUUH-OŽP/91287/2013/SchE
datum vydání 04.12.2013
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, Lesy ČR, s.p. Správa toků - Zlechovský potok
č.j. PMO53231/2013-219/Ro, LCR957/05393/2013
datum vydání 24.10.2013
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3