Povodňový plán obce
579599 Pilníkov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10723
název Povodňový plán města Pilníkov
web veřejné verze www.edpp.cz/dpp/pilnikov
příslušný VH úřad Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Pilníkov

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Pilníkov
adresa Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
telefon 499 898 921

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 07.05.2019
č.j.  
autor Městský úřad Pilníkov
adresa autora Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo města Pilníkov
zodpovědná osoba Josef Červený
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí
č.j. MUTN 41857/2019
datum vydání 07.05.2019
podpis Ing. Vendula Kasperová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik; Lesy České republiky, s. p.
č.j. VHD/Ja/18/48483; LCR953/006097/2018
datum vydání 10.04.2019
podpis Ing. Jiří Petr; Ing. Tomáš Sajdl

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3