Povodňový plán obce
579599 Pilníkov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Most u domu č. p. 210 0.000 Envipartner s. r. o. 05.07.2018 Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Silniční most - ul. Trutnovská 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Starobucký potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Mostek pro pěší u č. p. 188 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Starobucký potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Mostek pro pěší u č. p. 145 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Starobucký potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Starobucký potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Starobucký potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Lávka pro pěší u ul. Hradčín 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Opevnění koryta Starobuckého potoka v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Silniční most - ul. Náměstí 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Opevnění koryta Starobuckého potoka v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Starobucký potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Starobucký potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Most u domu č. p. 180 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Most u domu č. p. 228 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Upravené koryto Mlýnského potoka 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Most u domu č. p. 237 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Pílníkovský potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Most u domu č. p. 376 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Silniční most - ul. Pražská 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Pílníkovský potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Pílníkovský potok v intravilánu města 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Most u domu č. p. 267 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Upravené koryto Pilníkovského potoka 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Silniční most - ul. Pražská (u č. p. 251) 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Stanoviště PK Pilníkov 0.000 Envipartner s. r. o. Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Starobucký p. 2.060 Mrkvička, (VOP) Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov
Pilníkovský p. 7.680 Mrkvička, (VOP) Královéhradecký kraj Trutnov Pilníkov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3