Povodňový plán obce
550752 Staré Město


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10722
název Digitální povodňový plán města Staré Město
web veřejné verze http://sm.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad VH úřad Uherské Hradiště
úřad - povodňový orgán mimo povodeň MěÚ Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název MěÚ Staré Město
adresa nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
telefon 572 416 411

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 10.10.2006
č.j.  
autor MěÚ Staré Město
adresa autora nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil MěÚ Staré Město
zodpovědná osoba Josef Bazala
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Uherské Hradiště
č.j. MUUH-OŽP/91305/2013/DchE
datum vydání 04.12.2013
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p. Brno, Lesy ČR, s.p.
č.j. PM053236/2013-219/To, LCR957/005394/2013
datum vydání 11.11.2013
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3