Povodňový plán obce
592013 Babice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
402 Silnice I/55 směr Napajedla Při rozvodnění Moravy (průtoky vyšší jak Q100), dojde k zneprůjezdnění silničního mostu 55-038 a silnice I/55 ve směru Napajedla Morava (401110000100) 0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Babice
403 Silnice I/55 mezi Huštěnovicemi a St. Městem Při rozvodnění Moravy (průtoky vyšší jak Q100), dojde k zneprůjezdnění silnice I/55 v úseku 67 - 68 km Morava (401110000100) 0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Staré Město

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3