Povodňový plán obce
592013 Babice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10721
název Povodňový plán obce Babice
web veřejné verze http://ba.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Babice
adresa Babice 508, 687 03
telefon 572 585 061

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consuting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Rada města Babice
zodpovědná osoba Miloslav Maňásek starosta
č.j.  
datum schválení 18.01.2014

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
č.j. MUUH-OŽP/91294/2013/SchE
datum vydání 18.01.2014
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno zn., Lesy ČR, s.p. Správa toků - Vrbka, Jankovický potok
č.j. PMO53232/2013-219/Ro, LCR957/005506/2013
datum vydání 29.10.2013
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3