Povodňový plán obce
514152 Kokory


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031338825 Olešnice (101370000100) 0.000 0.000 Kokory_ohrož_obj_3 nevyplněno Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Kokory
1031338820 Olešnice (Kokorka) (404310000100) 0.000 0.000 Kokory_ohrož_obj_1 levý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Kokory
1031338823 Olešnice (Kokorka) (404310000100) 0.000 0.000 Kokory_ohrož_obj_2 oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Kokory
1031338371 Olešnice (Kokorka) (404310000100) 0.000 0.000 ZD_Kokory volný terén Zemědělství Ne Olomoucký kraj Přerov Kokory

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3