Povodňový plán obce
572578 Zaječice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10668
název Povodňový plán obce Zaječice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/zajecice
příslušný VH úřad MěÚ Chrudim
úřad - povodňový orgán mimo povodeň OÚ Zaječice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Zaječice
adresa Zaječice 4, 538 35 Zaječice
telefon 469665450

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Zaječice
zodpovědná osoba starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Chrudim - Odbor ŽP, Odd. vodního hospodářství
č.j. CR 054662/2013 OŽP/A1
datum vydání 22.08.2013
podpis Ing. Ivo Rychnovský

Stanovisko správce povodí

stanovisko Schváleno správcem Povodí Labe, s. p.; Schváleno správcem Lesy ČR, s. p., správa toků
č.j. VHD/13/15327; LCR953/002574/2013
datum vydání 16.07.2013
podpis Ing. Jiří Petr; Ing. Tomáš Sajdl

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3