Povodňový plán obce
566756 Bdeněves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Podjezd pod železniční tratí v Kozolupech. http://www.edpp.cz/dpp/kozolupy Myslinka 1.200 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.04.2013 Plzeňský kraj Nýřany Bdeněves
Most a lávka přes Myslinku v Bdeněvsi (silnice II/605) http://www.edpp.cz/dpp/kozolupy Myslinka 0.300 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.04.2013 Plzeňský kraj Nýřany Bdeněves
Řeka Mže u Bdeněvsi http://www.edpp.cz/dpp/bdeneves Mže 16.800 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.04.2013 Plzeňský kraj Nýřany Bdeněves
Vodočetná lať na řece Mži v Bdeněvsi http://www.edpp.cz/dpp/bdeneves Mže 17.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.04.2013 Plzeňský kraj Nýřany Bdeněves
Automatické hladinoměrné čidlo na Myslince v Bdeněvsi http://www.edpp.cz/dpp/plananykozolupy Myslinka 1.200 Plzeňský kraj Nýřany Bdeněves
Srážkoměrná stanice obce Bdeněves na budově hasičské zbrojnice http://www.edpp.cz/dpp/bdeneves 0.000 Plzeňský kraj Nýřany Bdeněves
Automatické hladinoměrné čidlo na Mži v Bdeněvsi http://www.edpp.cz/dpp/bdeneves Mže 17.100 Plzeňský kraj Nýřany Bdeněves

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3