Povodňový plán obce
566756 Bdeněves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10665
název Povodňový plán obce Bdeněves
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/bdeneves
příslušný VH úřad ORP Nýřany
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Bdeněves

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Bdeněves
adresa Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy
telefon 377922282

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 28.06.2013
č.j.  
autor ENVIPARTNER s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Nýřany
č.j. OŽP-Hra/16652/2013
datum vydání 08.07.2013
podpis Ing. Petr Hauer

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Vltavy s.p.
č.j. 33485/2013-323
datum vydání 28.06.2013
podpis Ing. Miloň Kučera

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3