Povodňový plán obce
573981 Česká Metuje


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
12 Metuje 57.300 Maršov nad Metují A horní tok - ústí Židovky 90 8.470 120 15.400 150 24.200 Královéhradecký kraj Náchod Velké Petrovice
CME_01 Metuje 59.400 Česká Metuje (Metuje) C 110 0.000 140 0.000 180 0.000 Královéhradecký kraj Náchod Česká Metuje
ORP1031_13 Metuje 66.500 Dolní Teplice (Metuje) C 110 0.000 135 0.000 155 0.000 Královéhradecký kraj Broumov Teplice nad Metují
ORP1031_12 Metuje 69.323 Teplice nad Metují - skály (Metuje) C 55 0.000 80 0.000 100 0.000 Královéhradecký kraj Broumov Teplice nad Metují

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3