Povodňový plán obce
576671 Potštejn


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10653
název Digitální povodňový plán obce Potštejn
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/potstejn
příslušný VH úřad Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obec Potštejn

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Potštejn
adresa Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
telefon 494 546 812

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 01.12.2004
č.j.  
autor Obec Potštejn
adresa autora Lázeňská 93, 517 43 Potštejn

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce
zodpovědná osoba Starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí
č.j. OVŽP-30868/15-5598/2015-kŘ
datum vydání 09.11.2015
podpis Ing. Hanka Synková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik;Lesy ČR - oblast povodí Labe
č.j. VHD/15/29153;LCR953/004767/2015
datum vydání 19.10.2015
podpis Ing. Jiří Petr;Ing. Tomáš Sajdl

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3