Povodňový plán obce
541478 Zvole


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
410020530001 410020530006 410020530001 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku () 0.000 0.610 Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
410020530004 410020530009 410020530004 IV 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku () 0.000 Obec Zvole, 789 01 Zvole Obec Zvole, 789 01 Zvole 0.050 Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
541478000003 541478000003 541478000003 IV () 0.000 0.000 Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
541478000004 541478000004 541478000004 IV () 0.000 0.000 Olomoucký kraj Zábřeh Zvole

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3