Povodňový plán obce
541478 Zvole


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031354816 Morava (401110000100) 0.000 0.000 Ohrožené objekty čp. 225, 208, 202 a 192 pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
1031354811 nepojmenovaný (402510000500) (402510000500) 1.590 1.740 Ohrožené objekty čp. 168, 167, 171, 172, 173, 174, 165, 164, 162, 161, 160 a 28 pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
1031354814 nepojmenovaný (402510001200) (402510001200) 0.000 0.200 Ohrožené objekty čp. 196, 68, 221, 70, 195, 71, 72, 77, 128, 76, 75, 73 a 219 oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Zábřeh Zvole
1031354813 nepojmenovaný (402510001900) (402510001900) 0.000 0.000 Ohrožené objekty čp. 42, 43, 236 a 46 nevyplněno Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Zábřeh Zvole

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3